RADIO PIRENAICA / MACUTO

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE Estación Pirenaica – "Aquí, Radio España Independiente; estación pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco... transmitiendo por la onda...". Así se llamaba una radio clandestina que funcionó desde el 22 de julio de 1941. Se despidió el 14 de julio de 1977, emitiendo desde Madrid la sesión inaugural de las Cortes y con estas palabras: "Si nuestra labor ha servido en algo para la reconquista de la democracia, damos por bien empleado el esfuerzo".

RADIO MACUTO

Cando a información provén de rumores e bolos. É interesada ou non está totalmente contrastada, dise que procede de Radio Macuto e por extensión tamén da Pirenaica. Hai que ter en conta que unha boa parte das informacións, -interesadas ou non-, proceden en principio dunha filtración, rumor ou run-run que vai progresivamente avanzando ou é desmentido con contumacia, non sempre veraz. Radio Macuto funciona, sobre todo, cando falta información e entón fanse hipóteses e elucubracións. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... ¿Qué din os rumorosos ...,

TRANSLATOR

Con Romayo, estamos ahora:

lunes, 9 de febrero de 2009

Coa que está caendo, rumoréase que o grupo local do PP de Ares nas súas conversacións privadas, para facilitar os Orzamentos á minoría socialista gobernante, solicitaba -- nunha das súas peticións inconfesables --, que se lles concedese algunha "dedicación plena"; é dicir "liberar economicamente" a algún edil da súa formación.
¡Non mo podo crer!

Parece que os amaños para o apoio aínda ándanse a conseguir, tamén con negociacións e reunións secretas, levadas a cabo ata en ceas solemnes con marco monacal.

Os tempos son chegados de clarexar estas situacións.
Deixarse de coñas mariñeiras e actuar con nítida claridade.
Pois coa que está caendo actualmente, a xente ten que ir preparándose para ir votar o 1 de Marzo coa nariz tapada.
Arrecede o cheiro, e "mexan por nos e hai que dicir que chove".
¡Ei carballeira, o que me dea un pau doulle un peso!

Etiquetas

Entradas populares más vistas

Entradas

Páginas vistas en total